Logo Universiteit Utrecht

Erfgoed en Publieksgeschiedenis Lab

Studeren

Binnen de opleidingen Geschiedenis en Kunstgeschiedenis en de daaraan gelieerde educatieve programma’s van de Graduate School of Teaching bestaat een breed aanbod van Ba- en Ma-cursussen op het terrein van erfgoed, publieksgeschiedenis, kunst- en cultuureducatie.

Ma-studenten kunnen met name terecht bij

het Ma-programma Cultural History of Modern Europe,

de Ma Geschiedenis: Educatie en Communicatie,

en de Ma Kunstgeschiedenis: Educatie en Communicatie,

Ba-studenten verwijzen we naar

de specialisatie De macht van cultuur / The power of culture

Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact met ons op via dit formulier:

Contact