Erfgoed en Publieksgeschiedenis Lab

Studeren

Binnen de opleidingen Geschiedenis en Kunstgeschiedenis en de daaraan gelieerde educatieve programma’s van de Graduate School of Teaching bestaat een breed aanbod van Ba- en Ma-cursussen op het terrein van erfgoed, publieksgeschiedenis, kunst- en cultuureducatie.

Ma-studenten kunnen met name terecht bij

het Ma-programma Cultural History of Modern Europe,

de Ma Geschiedenis: Educatie en Communicatie,

en de Ma Kunstgeschiedenis: Educatie en Communicatie,

Ba-studenten verwijzen we naar

de specialisatie De macht van cultuur / The power of culture

Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact met ons op via dit formulier:

Contact