Erfgoed en Publieksgeschiedenis Lab

Missie

Geschiedenis omringt burgers in hun directe leefwereld, bijvoorbeeld in de vorm van historische gebouwen, straatnamen, tradities, gewoonten en gebruiken. Deze sporen van het verleden zijn een bron van informatie en plezier, creëren economische waarde, vormen persoonlijke en collectieve identiteiten, maar zorgen niet zelden ook voor verdeeldheid.

Het Erfgoed en Publieksgeschiedenis Lab stimuleert toegepaste reflectie op de macht van het verleden door het organiseren van co-creatieve samenwerkingen tussen (inter)nationale professionals in projecten die onderwijs, onderzoek en de praktijk van erfgoed en publieksgeschiedenis verbinden.