Erfgoed en Publieksgeschiedenis Lab

Limes

Constructing the limes. Employing citizen science to understand borders and border systems from the Roman period until today

Dit nieuwe project zal onderzoeken hoe grenzen functioneren en hoe ze na verloop van tijd zichtbaar worden als culturele en politieke constructies. De focus ligt op de Romeinse limes in Nederland en hoe deze werd geconstrueerd en fungeerde, van de Romeinse tijd tot nu.

Aan de ene kant zal worden onderzocht wat de impact van de limes was op het dagelijkse leven in de Romeinse periode. Door middel van archeologische vondsten en technieken en met behulp van citizen science zal de limes als culturele contactzone in beeld worden gebracht.

Aan de andere kant staat de receptie van de limes centraal: hoe later de grens werd gerappelleerd en ge(re)construeerd om vervolgens te worden ingezet ten behoeve van natievorming en het creëren van een nationale identiteit. Door deze aanpak zullen we hedendaagse attitudes ten aanzien van grenzen beter kunnen begrijpen.

Contactpersonen: Saskia Stevens ism Gertjan Plets & Jaap Verheul.