Erfgoed en Publieksgeschiedenis Lab

Controversieel erfgoed

Identiteitspolitiek en controversieel erfgoed

Veel discussies over erfgoed lijken gedomineerd te worden door identiteitspolitiek. In discussies over de gouden koets, het slavernijmonument en slavernijmuseum, Zwarte Piet en Keti Koti wordt het koloniale verleden van Nederland aan de kaak gesteld. In andere discussies staat het gender aspect voorop, denk aan de Pride als emancipatieproces van LGBT+ers. Nog weer andere discussies concentreren zich op kwesties van gezondheid en milieu of  dierenrechten. Dergelijke processen zijn  nauw verbonden met macht. Wie heeft autoriteit over het verleden?

In het project controversieel erfgoed wordt in samenwerking met Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN) onderzoek gedaan naar de bijdrage(n) van controversieel erfgoed aan identiteitsvormingsprocessen van mensen, waarbij opvattingen over het verleden sterk gepolariseerd raken. Voor het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed is het onderzoek belangrijk omdat het inzicht biedt in de wijzen waarop grote maatschappelijke discussies een rol spelen in de vorming van identiteiten.

Meer informatie: Albert van der Zeijden